ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าบน www.storemega.com

1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มสั่งซื้อ

2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดสินค้าและจำนวนของสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ

3. เลือกวิธีการสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกสั่งซื้อผ่านการเป็นสมาชิก หรือ สั่งซื้อโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน เลือกวิธีการจัดส่ง และกดปุ่มถัดไป

5. เลือกวิธีการชำระเงิน พร้อมตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสินค้า และทำการชำระเงินตามระบบที่เลือก

 

ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินบน www.storemega.com

1. กดที่ปุ่ม “ไปหน้าแจ้งชำระเงิน” (ด้านล่างมุมซ้ายมือ) หรือ เข้าที่หน้า www.storemega.com กดเลือกที่เมนูแจ้งชำระเงิน

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมกับแนบไฟล์รูปภาพสลิปใบเสร็จการชำระสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

 

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าของ Storemega

1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7-14 วัน  (ภายในประเทศ) เวลาทำการ นับหลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินเรียบร้อบแล้ว

2. การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7-14 วันทำการ ในกรณี อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง เป็นต้น

3. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทาง Storemega ผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

4. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้ เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก Storemega เรียบร้อยแล้ว

5. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

7. Storemega จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้าการจัดส่งสินค้า เลือกวิธีการจัดส่ง

* หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลา 7-14 วัน หลังจากที่ทำการแจ้งชำระเงินกับทาง Storemega เรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line Official : @storemega  หรือ โทร : 093-345-6645

 

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุของ Storemega

1. เข้าที่หน้า www.storemega.com กดเลือก ตรวจสอบสถานะพัสดุ หรือ เข้าที่ www.storemega.com/trackcode

2. กรอกชื่อ ,Tracking number, เลขที่ใบสั่งซื้อ ลงที่ช่องว่างมุมบนด้านซ้ายมือ และกดปุ่มค้นหา หรือ สามารถตรวจเช็คได้ที่หน้า ตรวจสอบสถานะพัสดุ เพียงเลื่อนลงเพื่อดูข้อมูล

 

 

ขั้นตอนการขอคืน/แลกเปลี่ยนสินค้าของ Storemega

** หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อจากทางบริษัท ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ของแท้ สภาพกล่องมีความเสียหาย ชำรุด ไม่สามารถรับประทานได้ หรือสินค้าไม่ถูกต้อง ทาง storemega มีความยินดีที่จะรับแจ้งปัญหา และรับสินค้ามาเคลมให้ ภายในระยะเวลา  14 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านทางช่องทางการติดต่อ www.storemega.com  หรือ Line Official : @storemega   โทร : 093-345-6645

2. แนบหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า สลิปใบเสร็จ  ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า วัน เวลา ที่ทำการซื้อสินค้า ให้ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

3.เมื่อทางบริษัทได้รับเรื่องและตรวจสอบแล้วว่าการเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของทาง Storemega จริง ทางบริษัทยินดีที่รับผิดชอบโดยการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใดๆ

4.กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ของแท้ สภาพกล่องมีความเสียหาย ชำรุด ไม่สามารถรับประทานได้ หรือสินค้าที่ทำการจัดส่งไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วัน (ในเวลาทำการ)

*หมายเหตุ :  1. กรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขอรับเงินคืนได้
                       2. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า (ตัวอย่าง)
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหัวข้อดังนี้

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เช่น ภายใน 30 วันนับจากได้รับสินค้า
  2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน เช่น หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทน
  3. เงื่อนไขต่างๆ เช่น สภาพสินค้า, ป้ายราคา, แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
  4. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน

หากร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาระบุว่า “ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้