บริษัท สโตร์เมก้า จำกัด ได้รับมอบหมายสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ MEGA We care (ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) ใบรับรองออกให้ ณ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยมี บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด  เป็นผู้รับทราบคำร้องขอและรับรองการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ MEGA We care (ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) ทั้งนี้ บริษัท สโตร์เมก้า จำกัด สามารถทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ MEGA We care (ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : www.storemega.com ในข้อตกลงการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเป็นไปตามข้อสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดร่วมกัน ระหว่าง ฝ่ายบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ MEGA We care : บริษัท  เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด และฝ่ายของตัวแทนจำหน่าย : บริษัท สโตร์เมก้า จำกัด

image