การคืนสินค้า

การคืนสินค้าและสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

คุณไม่สามารถคืนสินค้าหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “คืนสินค้าภายใน 7 วัน” และ/หรือ 14 วันบจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “คืนสินค้าภายใน 14 วัน” ซึ่งสินค้าโปรโมชั่นและการลดราคา ไม่สามารถคืนสินค้าได้ และสินค้าที่มีการแกะ ฉีดขาดของบรรจุภัณฑ์ รวทถึงสินค้าที่ไม่ได้เกิดความเสียหายจากทางบริษัท

กรณีเกิดควาผมิดพลาดจากบริษัททางลูกค้าจะได้รับการชดเชยตามความเหมาะสมจากเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่คุณส่งคืนได้อย่างไร?

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าคุณได้ด้วยการใช้หมายเลขติดตามสินค้าที่คุณได้รับจากไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งที่ร่วมงานกับเรา

คุณสามารถติดตามสินค้าของคุณได้โดย Order Tracking Tool เช่นกัน

กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าใช้เวลานานแค่ไหน?

ไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าของเรา ซึ่งอาจจะใช่เวลาถึง 7 วัน ทำการ

หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้ว กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าจะถูกดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจจะมีระยะเวลาในการประเมินคุณภาพที่ยาวนานเกิน 7 วัน

คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

ขั้นตอนการคืนเงิน ธนาคารของคุณจะคืนเงินยอดค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนสินค้าไปยังบัญชีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 3 – 7 วันทำการ สำหรับการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ รอบเก็บเงินถัดไปในกรณีที่คุณใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต

ขั้นตอนการคืนเงินอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการคืนเงินและนโยบายการคืนเงินของแต่ละธนาคาร